Nobet Sırasında

Nöbet sırasında nasıl davranmalı?

Çocuklarda nöbetlerin çoğu 5 dakikadan kısa sürer ve kendiliğinden durur.

Nöbet sırasında yaralanma, yanlış ve gereksiz müdahale hayati tehlike doğurabilir.

Nöbet sırasında ;

Sakin olmalıyız. Sakin olmazsak, çocuğa yardım edemeyiz, çok değerli zamanı kaybedebiliriz.
Çocuğun yanından ayrılmamalıyız.

Çocuğu yan yatırınız, böylece solunum yolu ve ağız salgılarının boğazı tıkamasını engeleyebiliriz.

Ağzını açmaya veya ağzına birşey sokmaya çalışmamalıyız, hiç bir çocuk küçük dilini yutmaz, beyindeki anormal elektrik boşalımları nedeniyle kitlenen çeneyi kaşıkla, tahtayla, elle açamayız. Nöbet durunca çene gevşeyecektir.
Çocuğun istemsiz hareketlerini, kasılmalarını durdurmaya çalışmayınız, kendine gelmesi için su dökmek, yüze vurmak anlamsızdır, çocuğu zedeleyebilir. Çevrede çocuğu zedeleyebilecek sivi, keskin, sert cisim varsa uzaklaştırınız. Gözlüğü varsa çıkartınız. Giysileri sıkıysa gevşetiniz.

Nöbet geçiren çocuğa ağızdan ilaç vermeye çalışmak, soğan, patates, kolonya vb. koklatmak yanlıştır, anlamsızdır, etkisizdir.

Nöbet sırasında solunum ve kalp hızı değişiklikleri olabilir; ancak nöbet sırasında solunumu süren, kalp atımı alınan çocuğa suni solunum, kalp masajı yapmak anlamsızdır, yanlıştır.

Ne zaman cankurtaran çağıralım ve sağlık kuruluşuna baş vuralım?

    Ilk nöbetse,
    Nöbet 5 dakikadan uzun sürerse,
    Ardarada nöbetler gelişiyorsa,
    Çocuk nöbet sırasında yaralanmışsa ya da boğulma riski taşıyorsa (suda nöbet geçirmişse),
    Nöbet durduğu halde uzun sure çocuk kendine gelmiyorsa,
    Özellikle daha önce status dediğimiz uzun süreli nöbetler geçirmişse ve nöbet durmuyorsa

Vakit kaybetmeden uygun koşullarda (cankurtaranla) acil çocuk ünitesine başvurmalıyız.