Çocuklarda İnme

İnme nedir?

İnme, beyin damarlarındaki ani tıkanma ya da  yırtılma sonucu beyin dokusunun (o damarın suladığı ya da kirli kanı topladığı alanının) hasar görmesidir.

Beyin atardamarları (Arteryel inme) ya da toplardamarlarında (Sino-venöz inme) tıkanma olabilir.

Beyinde bir atardamar tıkanmışsa genellikle  beyinde kanama olmaz, o damarın kan götürdüğü doku hasar görür. Beyin toplardamarı yırtlımışsa kanama görülebilir, ancak toplardamar tıkanmışsa bazen kanama ve/veya beyin dokusunda hasar görülmeyebilir.

Çocuklarda inme sık görülür mü?

Çocuklarda inme erişkinler göre daha enderdir. Her yıl yüzbin çocuktan 1 ile 8’inde inme ortaya çıkar.

Çocuklarda inme neden olur?

Çocuklarda inme nedenleri erişkinlerden farklılık gösterir.; erişkinlerde en sık damar sertiği (ateroskleroz) inme nedeni iken, çocuklardaki inmede altta yatan neden en sık kalp hastalıklarıdır. Ayrıca  travma, bazı kan hastalıkları, doğuştan gelen pıhtılaşma faktor bozuklukları, enfeksiyonlar, bazı damar hastalıkları ve metabolik hastalıklar da çocuklarda inmeye yol açabilir.

Çocuklarda inme nasıl belirtiler verir?

İnme, ani ortaya çıkan bir durumdur. Bir çocukta ani gelişen kısmı felç hemen inmeyi akla getirmelidir. Felçten başka nöbet (havale), bilinç değişikliği de inmenin belirtisi olabilir.

Bir çocukta ani felç, motor kayıp geliştiğinde zaman geçirmeden  çocuk acil ünitesine başvurulmalıdır. Beyin ve beyin dammar görüntüleme incelemeleri ile teşhis konulur, uygun tedavi uygulanır, altta yatan sebep araştırılır.

İnmeye yol açan nedeni belirlemek bazı çocuklarda inmenin tekrarlamasını önlemek açısından önem taşır.

İnmeden sonra erken dönemde fizik tedavi ve rehabilitasyonun başlanması gerekir.